"Estradör med
   själ och hjärta"



"Enn mästerlig magisk
   musikalisk resa"



"En strålande estradör med
   fantastisk tajming"


    Läs fler under rubriken PRESS