"Estradör med
   själ och hjärta"


"Enn mästerlig magisk
   musikalisk resa"


"En strålande estradör med
   fantastisk tajming"
    Läs fler under rubriken PRESS